Interview Simone Massop

Ik heb de laatste maanden veel websites bekeken van coaches en hun werk, en ik moet zeggen dat jij veel energie gestoken hebt in het vertellen over de wetenschappelijke basis van jouw benadering. Is het voor jou een ontdekkingsreis geweest?                                                                                                 

Ja, ondanks dat ik heel veel vanuit mijn intuïtie en gevoel werk vind ik het belangrijk dat de methoden die ik inzet kwalitatief goed, en bij voorkeur, wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ieder jaar volg ik diverse opleidingen, zodat ik veel in mijn toolbox beschikbaar heb om zo optimaal mogelijk maatwerk aan mijn cliënten te kunnen leveren. De ontdekkingsreis is geweest om na mijn coaching opleiding de verdieping in te gaan via NLP Practitioner en Master. Dat heeft mij absoluut tot een betere coach gemaakt. Daarna heb ik nog effectievere methoden en aanvullende tools gezocht, zodat ik ook in staat ben om cliënten te helpen die te maken hebben gehad met zware trauma’s en/of diepgaande angsten. Zij hebben vaak al jaren van therapie gehad, zonder gewenst resultaat. In deze zoektocht stuitte ik op de Journey methode van Brandon Bays (de Helende Reis). Eerst was ik wat sceptisch (zweverigheid is niet aan mij besteed), maar door het te ondervinden en de geweldige resultaten te zien, heb ik besloten de opleiding tot Journey therapeute te volgen. De methode is fantastisch, heeft veel NLP elementen maar het gaat nog dieper, op zielsniveau, en werkt enorm krachtig. Echter, de gemiddelde Nederlander zou daar een zweverig gevoel bij kunnen hebben, vandaar dat ik het dan ook vanuit wetenschappelijke onderbouwing probeer uit te leggen. Hierdoor wordt het breder toegankelijk, zodat meer mensen er baat bij kunnen hebben. Mensen willen veelal toch graag “begrijpen”. Door te begrijpen komt er veelal vertrouwen en durven mensen het aan om deze therapie te ondergaan. Dat geldt overigens ook voor coaching. Mensen associëren dat vaak nog steeds met “je hebt een probleem”, terwijl we allemaal blinde vlekken en ontwikkelpunten hebben. Het is een prachtige manier om nog vrijer, bewuster, krachtiger en optimaler te kunnen leven en werken. Hoe dan ook, mijn ontdekkingsreis stopt niet. Ik ben nu bezig met een opleiding tot stervensbegeleider (met rouw en sterven hebben we allemaal te maken) en volgend jaar staat er een programma “Visionairy Leadership” te wachten.

Jouw benadering maakt onder andere gebruik van de inzichten van Robert Dilts. Ik houd van het werk van Robert Dilts. Hij is één van de grondleggers van NLP die het gedachtengoed van Joseph Campbell heeft omarmd en verrijkt. Robert noemt ‘The Hero’s Journey’ of algemener ‘storytelling’ de derde generatie NLP. Wat spreekt jou aan in het gedachtengoed van Dilts en hoe is het van waarde voor jouw klanten?

Vorig jaar, na 5 jaar coaching praktijk, heb ik even de tijd genomen om weer eens even opnieuw te reflecteren. Wie ben ik nu als coach, wanneer zit ik in mijn kracht en wat zijn mijn unieke eigenschappen als coach (waarmee onderscheid ik me). Dit om een aantal diensten weer opnieuw helder te definiëren, om zo optimaal vanuit mijn kracht, kennis en kunde, de diverse vraagstukken van mijn cliënten optimaal te kunnen ondersteunen. Dilts kende ik al langer vanuit mijn NLP opleidingen en eigenlijk “bij toeval” kwam het plaatje van de “logische niveaus” binnen, het geeft namelijk perfect weer waar ik mij begeef als coach. Volgens Gregory Bateson en, later, Robert Dilts, leren we in 6 “logische niveaus” waarbij geldt dat veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot veranderingen op een hoger niveau. En dat veranderingen op een hoger niveau zullen leiden tot veranderingen op lagere niveaus. Een belemmering op een bepaald niveau heeft nl. invloed op alle niveaus eronder.Voor een werkelijke, duurzame verandering zal er dus ook op de hoger gelegen niveaus iets moeten veranderen. Hoe hoger het niveau van de verandering des te krachtiger en duurzamer is het effect op onderliggende niveaus. Ik bemerkte dat ik toch heel vaak op het niveau van Missie en de Identiteit aan het coachen ben, het fundament van ons zijn, onze authenticiteit. Het geeft meer zelfvertrouwen en eigenwaarde, innerlijke kracht en leiderschap, brengt ons in balans (minder ziekteverzuim), geeft rust en daarbij een blijvende verandering. “Many people die with the music still in them..’ door ook op de hoogste niveaus te kunnen coachen kom je bij jouw eigen muziek. Deze onderscheidende methode van coachen leidt tot duurzaam resultaat, wat ik als coach erg belangrijk vind, een traject moet tenslotte goede resultaten geven waar mensen de rest van hun leven de vruchten van kunnen plukken.

Stel jij schrijft in 2015 zelf een boek. Wat zou de titel ervan zijn? De titel als uitdrukking van jouw eigen missie. Jouw diepste kernovertuiging? Waar gaat jouw boek over?

Een mooie vraag. Ik denk dat de titel iets zou zijn in de vorm van “Het proces van loslaten en jezelf worden”. Het zou refereren aan het loslaten van alle concepten die je voor jezelf gevormd hebt vanaf je geboorte, loslaten van de interne saboteurs en alle ego-fixaties. Laag voor laag afpellen om zo tot jezelf te komen en tot wie je in essentie écht bent. Jezelf echt leren kennen, jouw kern. Dit zodat je vanuit deze kern innerlijke rust bereikt en jouw sterke punten nog beter naar voren kunt laten komen. Fysiek en emotioneel in balans zijn om optimaal vanuit vrijheid te functioneren, zowel privé als zakelijk. Het boek zou gaan over hoe je hier kunt komen, heel duidelijk en pragmatisch.

Wat ik opmerkelijk vind in jouw verhaal is de combinatie van een strakke, logische, marktgedreven achtergrond en vaardigheden met de intuïtieve, emotionele, relationele kant van coaching. Hoe hebben beide achtergronden jou geholpen als onderneemster succesvol te zijn om met jouw passie jouw geld te verdienen?

Ik vind het grappig dat je dit aanhaalt, dat het jou opvalt in mijn verhaal. Ik krijg dat ook heel vaak terug van mijn cliënten en de bedrijven waar ik voor werk. Daarop reflecterend denk ik dat dit mijn sterkste punt is. Door mijn eigen achtergrond heb ik het resultaatgerichte, buiten de comfortzone denken en de gezonde zakelijkheid gekregen. Hierdoor kan ik heel goed schakelen met cliënten die ook in het bedrijfsleven actief zijn of in organisaties die veel van hen eisen. Echter, ik ben altijd geïnteresseerd in de mens erachter. Je kunt zakelijk pas succesvol zijn als je als mens ook lekker in je vel zit. Tijdens de intake stellen we altijd doelstellingen en die worden eigenlijk altijd gehaald in een vijftal sessies. Het grappige is dat de invulling van dat traject na de doelstellingen heel erg intuïtief is, niet vastomlijnd. Mijn cliënt als mens is hierin leidend. De combinatie is voor mij heel succesvol gebleken, wellicht omdat deze voor mij het beste bij mij aansluit als mens en ik geloof dat je de cliënten krijgt die bij je passen.

Kun jij een voorbeeld geven of twee van hoe jij een klant geholpen hebt met behulp van de methodieken die je gebruikt in jouw coaching benadering: Journey Practioner en Identity Compass?

De Journey methode, ofwel de Helende Reis van Brandon Bays, zet ik in voor diverse vraagstukken, denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel, onrust die niet weggaat, pijnklachten etc. Zo had ik onlangs een cliënte die veel moeite had met afwijzing, maar voor haar functie wel veel aan acquisitie moest doen. Dat betekende ook veel telefoontjes plegen met potentiele klanten. De angst voor een afwijzing, een “nee, geen interesse” gaf haar veel stress. Echter, de baan was verder helemaal passend, net dit ene stuk gaf haar problemen. We hebben één van de coaching sessies gebruikt om middels de Journey methode aan de slag te gaan. Een week na deze sessie belde ik haar op om te vragen hoe het haar was vergaan. Ze vertelde mij dat er “weinig veranderd was” en ze “niet veel bemerkte”. Echter, toen ik haar vroeg hoe het nu met bellen ging, gaf ze aan dat het prima verliep en op mijn vraag hoe ze om ging met “een nee” gaf ze aan dat het prima was, ze voelde zich prima met acquisitiegesprekken… Toen ik haar met haar antwoorden confronteerde en de angst van nog geen week geleden, reageerde ze uiterst verbaasd, het nieuwe gevoel en haar ‘zijn’ was voor haar al zo vanzelfsprekend geworden, dat ze zich helemaal niet bewust was van deze enorme verandering. We hebben er samen hartelijk om gelachen. Meestal is het resultaat? heel tastbaar voor cliënten die een Journey sessie hebben ondergaan, geeft men aan dat er wezenlijk wat veranderd is, dat men anders reageert en zich anders voelt. In sommige gevallen, zoals hierboven omschreven, is door het opheffen van de angst en onzekerheid, zoveel vrijheid gekomen, dat het zo vanzelfsprekend is, net alsof het altijd zo geweest is. Het is een verrijking om deze methode, daar waar gewenst, naast de (loopbaan)coaching in te kunnen zetten. Zie ook http://www.massopjourney.nl/testimonials voor de verhalen van mijn cliënten en meer informatie.

Met Identity Compass® krijg je uiterst accurate en zuivere persoonlijke profielen (geen subjectiviteit van een psycholoog of coach). Het geeft mijn cliënten enorm goed inzicht in hun essentie, waardoor het hen helpt om koers te bepalen m.b.t. hun loopbaan. Zo heb ik een cliënte die helemaal niet lekker in haar vel en baan zat en heel graag het over een andere boeg wilde gooien, maar niet wist waar ze moest beginnen. Identity Compass is dan een prachtige eerste stap, laagdrempelig en heel pragmatisch. Ze heeft snel inzichtelijk gekregen wat belangrijk voor haar is, wat echt past en wat niet, waar haar valkuilen liggen en wat haar kansen zijn. Deze basis heeft een enorme boost gegeven als start van het traject. Ook heb ik het onlangs ingezet voor een manager die bij mij kwam omdat hij beter wilde worden in zijn management rol, maar niet precies wist wat hij daarvoor moest ontwikkelen. Naast een 360 graden feedback hebben we Identity Compass ingezet om deze verborgen ontwikkelpunten inzichtelijk te maken, zodat we hier heel direct op konden coachen. Aan het eind van het traject heeft hij weer een Identity Compass® assessment gedaan, zodat we tevens deze ontwikkelingen meetbaar hebben gemaakt . Er zijn bedrijven die coaching nog steeds erg vaag vinden en graag “bewijs” willen hebben, getoetst willen hebben dat iemand zich heeft ontwikkeld op bepaalde eigenschappen. Op deze manier is dat dus mogelijk. Daarnaast gebruik ik Identity Compass als werkgevers mij vragen om potentiele kandidaten voor een functie een assessment te laten doen, om zo te bepalen of iemand de juiste kandidaat is. Zie ook mijn website http://www.massopcoaching.nl voor meer informatie omtrent deze assessment tool.

Wat zijn in jouw ervaring de belangrijkste barrieres voor vrouwen die met hun passie hun geld willen verdienen om hierin succesvol te zijn? Hoe ben jij hiermee omgegaan? Wat is jouw ‘journey’ geweest?

Ik ben 4,5 jaar als franchiseorganisatie aangesloten geweest bij een organisatie die zich exclusief op (hoog opgeleide) vrouwen richtte. Hierbij heb ik veel werk gedaan op het gebied van loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling, re-integratie, ondersteuning bij de opstart van zelfstandig ondernemerschap, burn-out recovery etc. De belangrijkste barrières die ik tegen ben gekomen zijn de onzekerheid, faalangst, bescheidenheid en ook het perfectionisme. Perfectionisme kan je ver brengen maar kan ook een valkuil zijn omdat het voor sommige vrouwen nooit goed genoeg is, waardoor ze dingen uitstellen (opstart bedrijf etc). Uiteraard heb ik ook mijn onzekerheden en ook ik ben van origine een perfectionist. Ik heb echter het grote geluk dat ik altijd heel sterk de overtuiging heb gehad, dat als je doet waar je goed in bent én je passie volgt, dat je dan vanzelf succesvol wordt. Ik ben nooit bang geweest dat ik niet zou slagen, dat komt niet in mijn gedachten voor. Wel is het zo, dat als ik echt te moe ben en over mijn grenzen heen ben gegaan, dat mijn perfectionistische kant het nog wel eens over wil nemen, waardoor ik in de spiraal naar beneden mee zou gaan. Vroeger was ik me niet bewust van dit proces, liet ik het dus begaan. Tegenwoordig zie ik deze valkuil en lach ik er liefdevol om, om vervolgens niet te luisteren naar mijn gedachten. Het zijn maar gedachten…. Ik ga dan terug naar mijn kern, naar wie ik in essentie echt ben en dat geeft alle vertrouwen en rust.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s