Interview Helma Lieberwerth

Interview met Helma Lieberwerth, CEO van Level Five Quaning en de ontwikkelaar van Quaning http://www.levelfivequaning.com/nl/

Wat betekent het woord Quaning? Wat betekent Level Five in de naam van jouw onderneming Level Five Quaning

Quaning is een woord dat ik zelf heb bedacht. Toen ik de methodiek ontwikkelde wilden we er een woord aan geven. Er was geen enkel bestaand woord dat de lading dekte. Het is coaching, consulting en training ineen en dan op quantum niveau. Quan-ing, Quaning was logischerwijs het woord dat wel paste. De naam voor de methodiek was er daarmee. Toen moest er nog een naam komen voor het bedrijf. Op een middag zaten we met een vriend op een terras. Natuurlijk spraken we over onze zakelijke ontwikkelingen. Deze vriend was daar al een tijdje bij betrokken doordat hij lid was van de Denktank waarmee we sparden over de ontwikkelingen op de markt van coaches en consultants en hoe ons aanbod daarop aansluit. We vertelden hem dat we nadachten over een naam voor het bedrijf. Hij zei dat dat wat we onze klanten wilden aanbieden in het partnership, hem deed denken aan het niveau 5-leiderschap dat Jim Collins beschrijft in zijn boek Good to Great. Dat leiderschap staat voor het bouwen aan langdurig succes met een tegenstrijdige mix van persoonlijke bescheidenheid en professionele wil. Dat is precies wat we voor ogen hadden en hebben. De combinatie van de woorden Level Five en Quaning klinkt ook nog eens goed, dus besloten we het bedrijf Level Five Quaning te noemen.

Wie of wat heeft jou passie aangewakkerd om Quaning als methodiek en onderneming te ontwikkelen?

Ik had ruim 15 jaar ervaring in het coachen en trainen van mensen in bedrijven. De laatste 5 jaar daarvan trainde en coachte ik ook coaches, trainers en consultants. Als vakgenoten merkten we dat het te vaak voorkwam dat de mensen die we begeleiden bij het bereiken van hun persoonlijke of bedrijfsdoel, terugvielen in oud gedrag. In mijn optiek zonde van de tijd, geld en energie die gestoken was in het bereiken van dat doel. Daarnaast verwonderde ik me over de hoeveelheid mensen binnen bedrijven die op plekken zaten waar hun talenten maar minimaal benut werden. Met als gevolg o.a. ziekteverzuim, , verlies aan opbrengst voor het bedrijf, ontevreden klanten enz. enz. Dat moest anders vond ik. Ik heb tijd genomen om te gaan vinden wat daarvoor wel een adequate oplossing qua begeleiding zou zijn.

Al snel stuitte ik op een software programma met algoritme dat in een andere branche werd toegepast. Ik hebdaarop een database ontwikkeld zodat deze software gebruikt kan worden bij het realiseren van persoonlijke en bedrijfsdoelen. Al snel hielpen veel andere professionals uit verschillende relevante expertisegebieden mee bij het ontwikkelen van de database. Vervolgens heb ik het gedachtegoed en de methodiek ontwikkeld, deze getest, gepilot en zelf een tijd betaald ingezet. Toen bleek dat er inderdaad snel, duurzame resultaten gerealiseerd werden, heb ik de methodiek overdraagbaar gemaakt. En heeft Fred, mijn man, het partner-concept ontwikkeld. We bieden onze klanten namelijk een partnership aan waarin wij ze opleiden en begeleiden om zo excellent mogelijk resultaat te bereiken bij hun klanten. Dus ervaren ze eerst zelf een Quaning-RGprogram, doen ze dan hun theoretische opleiding, gevolgd door de praktijkopleiding. Na hun certificering volgen ze jaarlijks een aantal trainingsdagen en intervisiebijeenkomsten. In het platform vinden Quaners elkaar. Hierdoor zijn al mooie en vruchtbare initiatieven tot stand gekomen.

Kun je toelichten waarin Quaning zich onderscheidt van andere coaching methodieken?

We gaan er vanuit dat ieder mens iets unieks bij te dragen heeft op de wereld. Dat heb je te doen. Doe je andere dingen, dan merk je dat je je minder prettig voelt, of dat bijvoorbeeld resultaten achter blijven. Doe je dingen die passen bij dat wat je te brengen hebt, dan stroomt de energie en gebeuren er allerlei schijnbaar toevalligheden waardoor je steeds meer kunt doen wat je anderen te brengen hebt. Om jouw unieke bijdrage te kunnen doen, doen waarvoor je gebakken bent zoals ik wel zeg, word je geboren met een lichaam en talenten in aanleg , in een gezin en omgeving waar je in de eerste 10 jaar van je leven een levensschool doorloopt. Je ziet, hoort en ervaart dingen die je voorbereiden op dat waar je later van waarde bent voor anderen. Dat sla je allemaal op als informatie in je Persoonlijk Informatieveld. Deze informatie vormt de basis voor dat wat je denkt en dat bepaalt weer je gedrag en resultaat. Veel andere begeleidingsmethodieken begeleiden mensen bij het veranderen van gedrag of vaardigheden, of door het veranderen van gedachten, of helpen je bij het uitvinden wat je persoonlijke missie is. Wat Quaning doet, is in het Persoonlijk Informatieveld (de bron voor gedachten en resultaat) met het algoritme analyseren welke levensles in de vorm van een thema er is, waar iemand zich bewust van te worden heeft. Daar wordt over gesproken door Quaner en Quanee. Na deze bewustwording zorgt een ander gedeelte van de software voor een interventie, waardoor de informatie in het Persoonlijk Informatieveld direct veranderd wordt. Iemand komt daardoor directer in verbinding met de persoon die hij bedoeld is te zijn. Zijn doel wordt daarmee snel en ook duurzaam bereikt. Onderdeel van de begeleiding kan ook bestaan uit het weten wat je zijnsintentie is en daar direct een flow in krijgen. Ik heb daar een eenvoudige opdracht voor ontwikkeld, die gebruikt wordt in het Quaning-RGprogram dat Quaners aanbieden. Voor bedrijfsdoelen wordt er geanalyseerd wat zich in de onderstromen van het bedrijf afspeelt, waardoor het resultaat is zoals het is. De analyse uitslag geeft een specifiek bedrijfsonderdeel weer waar andere aandacht naar uit moet gaan en andere acties op genomen moeten worden om het doel te bereiken. Quaning wordt aangeboden in een Quaning-RGprogram. Een maximaal 7 weken durend program voor een vaste prijs en met resultaatgarantie. Er wordt gewerkt in een wekelijks ritme waarin er contact is tussen Quaner en Quanee, soms live, soms via Skype of telefoon. Elke week worden er analyses gemaakt en informatie gecommuniceerd. Elke dag werkt een Quanee in een verslag, het Q-Report. Bij een bedrijfsdoel worden tijdens de eerste 3 sessies alleen analyses van de persoon gedaan. Vanaf de vierde keer worden ook bedrijfsanalyses gemaakt en besproken.

Als storyteller heb ik een fascinatie voor mythes, sages en legendes. Ik geloof dat de persoonlijke mythes die mensen zichzelf vertellen sterk bepaald worden door een universele collectieve mythe. Jij hebt het in jouw verhaal over het Globaal Informatieveld waaruit de zijnsintentie voortkomt voor ieder van ons in ons Persoonlijk Informatieveld. Zelf kreeg ik op 4 februari 2007 toen ik hoorde dat ik die dag een grote kans had te sterven het beeld binnen wat mijn puzzelstukje van de grote puzzel was. Heb jij zelf een persoonlijke ervaring gehad met dit Collectieve Informatieveld die jou jouw Zijnsintentie gaf?

Hm, dat zijn verschillende ervaringen en gebeurtenissen geweest. Een zeer sensitief kind (nakomertje dus jongste in een gezin van 5) in een rationele omgeving, daardoor het belang zien van onder woorden brengen wat voor onze ogen onzichtbaar is, heel goed leren observeren, en zeer nieuwsgierig geworden naar het waarom mensen doen wat ze doen; twee keer een burn-out van een jaar en nooit meer echt ziek vanaf het moment dat ik ging doen waarvoor ik hier gekomen ben; een echtgenoot die door een auto ongeluk verhinderd werd zijn passie, ondernemen, uit te voeren en waarop ik een placebo-onderzoek mocht uitvoeren met Quaning en die daarna weer volledig hersteld was en zo enthousiast dat we samen Quaning op de markt zijn gaan brengen, ieder vanuit zijn eigen talenten. Deze ervaringen komen samen in wat ik nu doe: het onzichtbare zichtbaar maken in een taal die wij mensen goed kennen, je gezond voelen, energie hebben en synchroniciteit ervaren als je doet waarvoor je gebakken bent, mensen optimaal laten verbinden daarmee, en daardoor van waarde mogen zijn voor andere mensen.

Hoe ‘werkt’ de magie van de software die gebruikt wordt bij de Quaning methodiek om de cruciale thema’s van mensen die hun leven onbewust bepalen boven water te krijgen? In één van de verhalen op jouw website van een Quaner las ik over het thema ‘gender’ bijvoorbeeld dat door de software te gebruiken boven kwam.

De software werkt met een algoritme. Dat algoritme doet een statistische berekening van welk thema iemand zich bewust te zijn heeft, waar hij de levensles uit te halen heeft. Om de berekening te kunnen doen heeft de software de persoons- of bedrijfsgegevens nodig, het doel, en een selectie uit de database. Alle taal die ingegeven is wordt vertaald in een cijfer-lettercombinatie die door het algoritme gebruikt wordt. Het thema dat als belangrijkste uit de analyse uitslag naar voren komt, wordt besproken tussen Quaner en Quanee. Er wordt een vertaling gemaakt naar het waarom iemand deze levensles heeft meegekregen waardoor hij van waarde kan zijn voor andere mensen. Vervolgens wordt er een analyse door het algoritme gemaakt om te zien welke andere informatie moet worden opgenomen in het Persoonlijk Informatieveld van de Quanee om ervoor te zorgen dat deze levensles verdwijnt en de Quanee veel beter in staat is om te doen wat hij te doen heeft. Deze informatie, in de vorm van zinnen, worden door de software vertaald in frequenties, die gecommuniceerd worden naar de Quanee. Ik vergelijk dat wel met de werking van mobiele telefoons. Als ik jou wil bellen, toets ik op mijn mobiel jouw nummer in. Alleen jouw mobiel gaat dan over. Als je mijn telefoontje aanneemt komt er verbinding tot stand. De woorden die ik in mijn mobiel spreek, worden omgezet en vervolgens door de lucht , onzichtbaar en onhoorbaar voor iedereen, naar jouw mobiel getransporteerd. Daar worden ze weer vertaald, en komen ze in voor jou begrijpelijk taal uit je mobiel, ontvangen je oren ze en begrijp jij wat er gezegd wordt. Zo werkt de software ook: woorden omgezet in frequenties worden gecommuniceerd naar jouw lichaam, dat weet wat er bedoeld wordt en de informatie opslaat in je Persoonlijk Informatieveld. Dat vormt vanaf dat moment de basis om te denken wat je denkt en de resultaten te behalen die je behaalt.

Wat zijn jouw dromen en ambities als onderneemster met Quaning in de komende jaren?

Onze ambitie is om in Nederland een solide basis te leggen van Quaners die excellente resultaten leveren met hun begeleiding met Quaning. Daarna breiden we internationaal uit. Eerst naar Engelstalige en Duitstalige landen. Ik voorzie dan dat er iemand anders, of meerdere mensen, in Nederland zijn die Quaners opleiden en begeleiden. Fred en ik zullen ons dan meer toeleggen op strategie, en het internationaal uitrollen van het Partner-concept via franchisenemers in een land of regio. En dat alles vanuit het ideaal dat als zoveel mogelijk mensen in de wereld doen waarvoor ze ‘gebakken’ zijn, we in een veel fijnere wereld met en voor elkaar leven.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s